Οι επιχειρηματικές ιδέες των νέων, γυναικών, ηλικιωμένων έχουν λιγότερες ευκαιρίες υλοποίησης
Οι επιχειρηματικές ιδέες των νέων, γυναικών, ηλικιωμένων έχουν λιγότερες ευκαιρίες υλοποίησης

Δημοσιεύθηκε

Οι επιχειρηματικές ιδέες δεν θα έπρεπε να έχουν ηλικία ούτε φύλλο. Αλλά οι νέοι, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε πραγματικότητα.

Και αυτό συμβαίνει γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τις δεξιότητες και τα δίκτυα. Αυτό αποτελεί δυσκολία  περισσότερο από ό,τι για άλλες ομάδες της κοινωνίας να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτοί είναι οι «αγνοούμενοι επιχειρηματίες»

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για τη χάραξη καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Στόχος είναι να διαμορφώσει πολιτικές που προάγουν την ευημερία, την ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευημερία για όλους. Με 60 χρόνια εμπειρίας και γνώσεων θέλει προετοιμάσει καλύτερα τον κόσμο του αύριο.

Μαζί με τις κυβερνήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους πολίτες, εργάζεται για τη θέσπιση διεθνών προτύπων βασισμένων σε τεκμήρια και την εξεύρεση λύσεων σε μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Από τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας έως την ενίσχυση της ισχυρής εκπαίδευσης και την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Ενώ, παρέχει ένα μοναδικό φόρουμ και κόμβο γνώσης για δεδομένα και αναλύσεις, ανταλλαγή εμπειριών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συμβουλές για δημόσιες πολιτικές και διεθνή πρότυπα

Ακολουθήστε μας στο Google News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα
άρθρα