Ημέρα ίσης αμοιβής αλλά με μισθολογικό χάσμα
 Ημέρα ίσης αμοιβής αλλά με μισθολογικό χάσμα

Δημοσιεύθηκε

Η ανισότητα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων παραμένει μια πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις προσπάθειες για ισότητα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία.

Ημέρα Ίσης Αμοιβής

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ημέρα Ίσης Αμοιβής» επισημαίνει ένα μισθολογικό χάσμα 13% μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό το πρόβλημα, παρά τη νομοθετική προστασία, παραμένει προκλητικό.

Η εισαγωγή της οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών τον Ιούνιο του 2023 αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα.

Μέσω αυτής, οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, με τη διαφάνεια να αποτελεί το “κλειδί” για την υλοποίηση αυτής της αρχής.

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το δικαίωμα στην ίση αμοιβή είναι θεμελιώδες και αποτέλεσε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.

Ωστόσο, η εφαρμογή του αντιμετωπίζει αντικειμενικά εμπόδια, και η νέα οδηγία προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους.

Η «ημέρα Ίσης Αμοιβής» είναι μια υπενθύμιση για τον μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσουμε για να επιτύχουμε πλήρη ισότητα στον τομέα των αμοιβών, και προάγει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες και ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα
άρθρα