Τι είναι το δικαίωμα επισκευής προϊόντων

Τι είναι το δικαίωμα επισκευής προϊόντων που προωθεί το ΕΚ

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε νέα μέτρα για την προώθηση στο “δικαίωμα επισκευής” με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μαζικής κατανάλωσης. Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να παρέχουν επισκευαστικές υπηρεσίες ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης, προσφέροντας κουπόνια και άλλα οικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές. Η πρόταση επιδιώκει επίσης να επεκτείνει […]