Τι είναι το δικαίωμα επισκευής προϊόντων
Τι είναι το δικαίωμα επισκευής προϊόντων που προωθεί το ΕΚ

Δημοσιεύθηκε

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε νέα μέτρα για την προώθηση στο “δικαίωμα επισκευής” με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μαζικής κατανάλωσης.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να παρέχουν επισκευαστικές υπηρεσίες ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης, προσφέροντας κουπόνια και άλλα οικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές. Η πρόταση επιδιώκει επίσης να επεκτείνει τη νόμιμη εγγύηση για ένα χρόνο μετά την επισκευή ενός προϊόντος.

Στόχος είναι η ενθάρρυνση μιας πιο βιώσιμης κατανάλωσης με μείωση των αποβλήτων και υποστήριξη του κλάδου των επισκευών.

Σύμφωνα με έρευνες, η πρακτική της αντικατάστασης αντί της επισκευής έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με εκατομμύρια τόνους πόρων και εκπομπές CO2 που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Η πρόταση θα περάσει σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ για τον καθορισμό του τελικού κειμένου. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών για την εύρεση υπηρεσιών επισκευής και ανακατασκευασμένων προϊόντων.

Η εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκει να δώσει ώθηση σε μια πιο αειφόρο προσέγγιση της κατανάλωσης, με τον ενεργό ρόλο των καταναλωτών στην προτίμηση της επισκευής έναντι της αντικατάστασης, συνεισφέροντας στη μείωση των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για μια πιο βιώσιμη κοινωνία

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει μια σοβαρή δέσμευση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μαζικής κατανάλωσης και την προώθηση μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Εδώ είναι μερικά σημεία που αναδεικνύουν τη σημασία και τα πλεονεκτήματα αυτού του “δικαιώματος επισκευής”:

Προστασία του Περιβάλλοντος: Η επισκευή αντί της αντικατάστασης συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που αποτελούν σημαντικό πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η δυνατότητα επισκευής και το δικαίωμα επισκευής προϊόντων, συνεισφέρει στη διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς η παραγωγή νέων προϊόντων απαιτεί εξαιρετικά πολλούς πόρους.

Οικονομικά Κίνητρα για τους Καταναλωτές: Η παροχή κουπονιών και άλλων οικονομικών κινήτρων καθιστά τις επισκευές οικονομικά προσιτές και ελκυστικές για τους καταναλωτές.

Ενίσχυση της Αγοράς Επισκευών: Η υποχρέωση για τους κατασκευαστές να υποστηρίζουν επισκευές και να παρέχουν ανταλλακτικά ενισχύει την αγορά των υπηρεσιών επισκευής και ανακατασκευής.

Εκπαίδευση και Ενημέρωση: Η πρόσβαση σε πληροφορίες και ανταλλακτικά για όλους είναι κρίσιμη για την εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τις επιλογές επισκευής.

Κοινωνική Συνοχή: Η δυνατότητα επισκευής διασφαλίζει τη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας στον τομέα της επισκευής.

Η κίνηση για το δικαίωμα επισκευής προϊόντων ανοίγει τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στην κατανάλωση και στη διαχείριση των προϊόντων, και αναμένεται να έχει ευρείες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της κοινωνίας.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα
άρθρα