Ακτιβιστικός Συνδικαλισμός, μια καινούργια έννοια, του Μιχάλη Παπαμιχαήλ

Το μισό μου βασίλειο για μια πετυχημένη απεργία! Δεν υπαινίσσομαι την σπανιότητα μιας πετυχημένης απεργίας. Τουναντίον, αν είχα ένα βασίλειο, ευχαρίστως θα παραχωρούσα το μισό στους νικητές απεργούς σαν «μπόνους», παρόλο που δεν προβλέπεται η επιβράβευση για κάποιον που κάνει την δουλειά του. Πρόκειται για συνήθη παρανόηση, καθώς επιβάλλεται η επιβράβευση όταν κάποιος ξεπεράσει τις […]