Οι χώρες που καινοτομούν

Η τεχνολογική καινοτομία είναι το κλειδί για μια ανταγωνιστική και αναπτυσσόμενη οικονομία, δημιουργώντας σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και επιτρέποντας στις εταιρείες να κινηθούν προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στην ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα αξιολογούνται 144 οικονομίες του κόσμου σε διάφορα είδη καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, παρέχοντας […]