“Μεσσιανισμός” και ψυχική ελευθερία! του Γιώργου Κουμέντου

Μετά από μια ολιγοήμερη δική μου απουσία λόγω έλλειψης χρόνου και οίστρου, θέλω σήμερα να θίξω ένα θέμα πολύ λεπτό το οποίο αφορά τους ”μεσσίες”. Όχι όμως τους μεσσίες με την έννοια της θρησκείας, αλλά τους άλλους… τους wanna be σωτήρες της χώρας! Μπορώ να πω λοιπόν, ότι αυτό το θέμα δεν θα είχε περάσει […]