Τα μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO στην Ελλάδα

Η UNESCO αποτελεί σημαντικό εξειδικευμένο διεθνή Οργανισμό του ΟΗΕ, που πρωταρχικό και θεμελιώδη στόχο έχει την προστασία πολιτιστικών μνημείων και χώρων από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος. Το 1981 η Ελλάδα υπέγραψε τη «Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς». Tα μνημεία […]