Είναι ένα start-up το νέο μεταπτυχιακό;

Η ολοκλήρωση των σπουδών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιφέρει και ηρεμία στον απόφοιτο. Γιατί αμέσως αρχίζουν τα ερωτήματα για το επόμενο βήμα και ποιο θα μπορούσε να είναι ώστε στο μέλλον, να έχει πιθανότητες να επιτύχει μια καλή επαγγελματική απoκατάσταση. Όπως γράφει ο Μιχάλης Γκόνος στο thinkbiz o μόνος που μπορεί να απαντήσει στα […]