Women in Tech: 6μηνη έμμισθη πρακτική άσκηση από τη WIND

Δημοσιεύθηκε

Φοιτήτριες και απόφοιτες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών, νέες γυναίκες, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη δράση Women In Tech, της WIND

Η  WIND στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «W for Women», ανακοινώνει τη νέα δράση με τίτλο «Women In Tech», με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας για νέες γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα STEM  και την εν γένει ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Women in Tech» προσφέρει σε 10 απόφοιτες ή τελειόφοιτες φοιτήτριες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών, πλήρως αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών. Μέσα από την πρακτική, οι συμμετέχουσες θα συνεργαστούν με καταξιωμένα στελέχη της WIND από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, θα συμμετέχουν  σε πραγματικά έργα και θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης θα έχουν περάσει από τη θεωρία στην πράξη και θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, έχοντας μία πολύ καλή βάση για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία στον χώρο της τεχνολογίας.

Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας μας. Χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής δήλωσε σχετικά: “Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, που συνδέεται με τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και την ανάδειξή τους στο στελεχιακό του δυναμικό αποτελεί μία σημαντική πρόκληση. Η Ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της εκπαίδευσης και οι  παραγωγικοί τομείς μέσω της ενσωμάτωσης, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία μιας αντίληψης που απαλείφει τα στερεότυπα του φύλου και αναδεικνύει την αξία και τις δεξιότητες του κάθε μέλους της κοινωνίας. Είναι αισιόδοξο να βλέπουμε δράσεις ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο των STEM και υποστηρίζουμε το πρόγραμμα «Women In Tech» της WIND Ελλάς, καθώς αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία  για τις φοιτήτριες και αποφοίτους του ΕΜΠ να αποδείξουν και στον επαγγελματικό κόσμο την αξία τους και τις δυνατότητές τους.”

Το πρόγραμμα «Women In Tech»  εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της WIND για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας, που βασίζεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους, με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα. Μιλώντας για τη δέσμευση της WIND Ελλάς,  ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director, σημείωσε: “Η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η ενδυνάμωση τους στο εργασιακό περιβάλλον ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας απαιτεί ένα πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης. Με το πρόγραμμα «Women in Tech» αναλαμβάνουμε μία σημαντική πρωτοβουλία, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος των φύλων στα STEM επαγγέλματα. Οι προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες καριέρας και η WIND διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε αυτές”.

 Σχετικά με το «Women in Tech»

 Η WIND δεσμεύεται να υποστηρίξει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των γυναικών στην τεχνολογία. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Women in Tech» σχεδιάστηκε προκειμένου να υπερκεράσει τα εμπόδια εισαγωγής των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας και να συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε γυναίκες με σπουδές STEM σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα. Οι νέες γυναίκες που θα ενταχθούν στο Women in Tech θα απασχοληθούν σε έργα των τμημάτων Δικτύου, Πληροφορικής, Digital Services, Ανάλυσης, κ.α.. Η προσέγγιση του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν εξατομικευμένες πρακτικές ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το προφίλ των ενδιαφερομένων όσο και τα χαρακτηριστικά των έργων στα οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το «Women In Tech», καθώς και για να κάνετε αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτική άσκησης, πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα
άρθρα