Είκοσι χρόνια υποτροφίες COSMOTE με τριάντα νέους φοιτητές

Είκοσι χρόνια υποτροφίες COSMOTE με τριάντα νέους φοιτητές

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της COSMOTE συμπληρώνει είκοσι χρόνια και παρέχει οικονομική ενίσχυση για όλα τα έτη σπουδών σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Με στόχο να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Πρόκειται για το μακροβιότερο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς της COSMOTE, του οποίου η συνολική αξία ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ. Σε 30 […]