Υγιείς πολίτες, προαπαιτούμενο της υγιούς οικονομίας

Τι είναι η πολιτική αν όχι ιατρική σε μεγάλη κλίμακα; Αλήθεια πόσοι πραγματικά πολιτικοί ιθύνοντες γνωρίζουν ότι αν συνδυαστούνε στοιχεία από τον χώρο της υγείας με την οικονομία, τότε οι πολιτικές λιτότητας θα δώσουν τη θέση τους στην πραγματική ανάπτυξη; H Δέσποινα Μπίρη ερευνήτρια σε θέματα ανισοτήτων στην κοινωνία και στην υγεία, καθώς και σε […]