Ανακεφαλαίωση: Άμυνα, τρομοκρατία και προσπάθειες για το κλίμα

Αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε για τις δαπάνες για την άμυνα της ΕΕ, την εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα την ασφάλεια των πολιτών καθώς και το πώς να αποφευχθούν σκάνδαλα σχετικά με το Libor στο μέλλον