Πώς θέλει ο Tim Allen να είναι το Toy Story 5

Πώς θέλει ο Tim Allen να είναι το Toy Story 5

Η πλοκή που πρότεινε ο Tim Allen για το Toy Story 5 φαίνεται ενδιαφέρουσα και φορτισμένη συναισθηματικά. Η ιδέα του Tim Allen για το Toy Story 5, είναι ο Andy να ξαναβρεί τα παιχνίδια του, τα οποία έχουν τώρα καινούργιες ζωές και έχει ένα στοιχείο νοσταλγίας και συνέχειας που θα μπορούσε να αγγίξει τις καρδιές […]