Θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ: τα χάσματα που θα κλείσουν

Ευρωβουλευτές συναντούν τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans για να καθορίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις προκλήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον για να διασφαλίσουν πως οι πολίτες απολαμβάνουν τα βασικά τους δικαιώματα.