Ο αντίκτυπος του προσφυγικού ζητήματος στη συμφωνία Σένγκεν

Απειλείται η ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη, τώρα που επέστρεψαν οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ των χωρών της ζώνης Σένγκεν; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους ευρωβουλευτές πως υπάρχει περιθώριο για εξαιρέσεις.