Οι προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και οι κινήσεις της ΕΕ

Με την Αφρική για δημογραφικούς και οικονομικούς λόγους να αποτελεί βασική πηγή μετανάστευσης όπως τόνισε η Federica Mocherini, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μεταναστευτική κρίση έχοντας στο επίκεντρο την Αφρική.