Στην Ατζέντα: Λιβύη, Νεπάλ, φορολογικές αποφάσεις και Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)

Οι ευρωβουλευτές συζητούν για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων και για τις φορολογικές αποφάσεις με τους Επιτρόπους, για την αποστολή βοήθειας στο Νεπάλ, εξετάζουν το θέμα της ασφάλειας στη Λιβύη ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει τις πόρτες του σε επισκέπτες