Να υλοποιηθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά και να μπει ένα τέλος στο γεωγραφικό αποκλεισμό

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να λάβει πρωτοβουλίες για την τόνωση της ψηφιακής οικονομίας και δηλώνουν πρέπει να μπει ένα τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό των καταναλωτών σε αγαθά και υπηρεσίες στο διαδίκτυο.