Ζάπινγκ στη μικρή ολομέλεια – Φεβρουάριος 2015

Την ημέρα που ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα των Βέλγων επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της Ελλάδας, την κρίση στην Ουκρανία και την προτεινόμενη Ενεργειακή Ένωση.