Ώρα να επιταχύνει η υπηρεσία eCall για τα αυτοκίνητα;

Έχοντας τη δυνατότητα να σώζει 2500 ζωές ετησίως, οι ευρωβουλευτές Sehnalová και Vălean συζητούν τα υπέρ και τα κατά του συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης εντός του oχήματος (eCall) και εκφράζουν φόβους για πιθανή κατάχρηση των δεδομένων.