Η πολιτική ομάδα των Farage και Borrelli περνά από την εύθραυστη ισορροπία στην κατάρρευση

Μετά την αποχώρηση από την πολιτική ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας της Iveta Grigule, του μοναδικού μέλους από τη Λετονία, η ομάδα δεν πληροί πλέον το βασικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να έχει μέλη από τουλάχιστον 7 χώρες. Οι αντιδράσεις των ευρωβουλευτών.