Οι ΓΤΟ επιστρέφουν στο Κοινοβούλιο

Η Ευρωβουλευτής Frédérique Ries εξηγεί πώς μία νέα πρόταση για ΓΤΟ ίσως περάσει την έσχατη απόφαση για την καλλιέργειά τους στα κράτη – εφόσον μπορούν να τη δικαιολογήσουν.