101 σημειώσεις για τα ανατολικά καπνά, σε μια έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Ένα από τα πιο πολύτιμα εξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα αποτελεί μέχρι και σήμερα ο καπνός. Η βιομηχανική παραγωγή του καπνού αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης αρκετών πόλεων όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Δράμα, η Ξάνθη. Ο καπνός υπήρξε ένα εμπορικό αγαθό ιστορικά και αυτό φιλοδοξεί να φωτίσει η έκθεση που ξεκινά στις 11 Ιουνίου στο […]