Νεολαία σε Κίνηση στην Καλαμάτα

Στα πλαίσια του προγράμματος youth on the move (Νεολαία σε Κίνηση) από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου η πόλη της Καλαμάτα διοργανώνει εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να παρέχουν πληροφορίες για σπουδές, εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία στην ΕΕ με πρωτοβουλία των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών και οργανισμών. Επίσης, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα συζητήσουν με τους […]