Υπάρχει (ανάγκη για) Κεντροαριστερά;, του Παναγιώτη Σκευοφύλακα

Η Κεντροαριστερά αποτέλεσε την «καυτή» έννοια του πολιτικού λεξιλογίου της χώρας από τα τέλη του ’90 και για μία δεκαετία περίπου. Η οικονομική κρίση, η αποδιοργάνωση του πολιτικού παιχνιδιού όπως είχε διαμορφωθεί έως τότε, η αποστοίχιση των πολιτών από τα παραδοσιακά κυρίαρχα κόμματα και η ανάδειξη νέων δρώντων, οδήγησαν στην περιθωριοποίησή της, καθώς έμοιαζε ν’ […]