«Βάλτε ένα τέλος στις άδικες πρακτικές στη φορολόγηση των εταιρειών»

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή νέα προσχέδια νόμου ώστε να σταματήσουν οι πολυεθνικές να εκμεταλλεύονται τα φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν σε διάφορα κράτη μέλη προκειμένου να αποφεύγουν τη φορολόγηση.