Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προς αναζήτηση ωριμότητας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μια ενιαία Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική ώστε να αποδώσουν οι προσπάθειες για μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, να στηριχτούν οι οικονομίες των χωρών της ΕΕ και να επέλθει η επείγουσα δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης