ΕΣΣΔ σημαίνει, Ελληνική Συνδικαλιστική Συντεχνιακή Δημοκρατία, του Θωμάγγελου Μιχαλάκη

Η Εργατική Εστία ιδρύθηκε το 1930 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και προικοδοτήθηκε με πολλά ακίνητα και πόρους. Σήμερα διαθέτει 77 ιδιόκτητα ακίνητα, μισθώνει 22 για ιδία χρήση και άλλα 40 για τη στέγαση διαφόρων ομοσπονδιών. Χρηματοδοτείται δε από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και επιδοτεί τη ΓΣΕΕ με 7 εκ. το χρόνο! Οι αρχισυνδικαλισταράδες και […]