Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών

Με την ενωσιακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 507 εκατομμύρια καταναλωτές της Ευρώπης θα έχουν ίσα δικαιώματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταναλωτές ενισχύουν τα δικαιώματα τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε κάνουν αγορές στην ΕΕ – είτε στο διαδίκτυο είτε σε κατάστημα.