Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για πρόσβαση σε δικηγόρο

Κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από 8 εκατομμύρια ποινικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να κατοχυρώσει στην πράξη το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε σε μια σειρά προτάσεων, που έχουν όλες πλέον εγκριθεί, και οι οποίες στοχεύουν να κατοχυρώσουν το ελάχιστο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη παντού […]