Χείρα βοηθείας: Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ ενός δανείου ύψους 1,8 δις ευρώ για την Ουκρανία

Σε μια προσπάθεια να βοηθηθεί η Ουκρανία ώστε να ανακάμψει από την βαθιά οικονομική ύφεση που περνά, η κυβέρνηση του Κιέβου πρόκειται να λάβει δάνειο συνολικού ύψους 1,8 δις ευρώ από την ΕΕ

Εμπορικές συναλλαγές με την Ουκρανία/ Συγκέντρωση προσφύγων/ Ανθρώπινα δικαιώματα

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν να παρατείνουν την αφορολόγητη πρόσβαση της Ουκρανίας στις αγορές της ΕΕ, εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για την εφαρμογή της επιχείρησης Mos Maiorum και καταδικάζουν τις σκανδαλώδεις περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαφθορά και πολιτική, του Γιάννη Πανούση

Η πολιτική διαφθορά, ως «ανάρμοστη σχέση μεταξύ αγοράς και πολιτικής», δηλαδή ως διαπλοκή, κατέστη μέρος της πολιτικής κουλτούρας. Κουλτούρα της διαφθοράς και κουλτούρα του δημόσιου βίου (συμ)πορεύονται. ΩΣ «μη φαινόμενο» (άδηλο, αόρατο) φαινόμενο η διαφθορά είτε εξελίσσεται προς τα πάνω σε διαπλοκή και σκάνδαλο ή γενικεύεται προς τα κάτω σε «ρουσφέτια επιβίωσης» («λαϊκή» διαφθορά της […]