Αλλάζω τον τρόπο που εργάζομαι, αλλάζω τον τρόπο που ζω

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η καθιστική ζωή αποτελεί πλέον ισάξιο κίνδυνο για την υγεία με το κάπνισμα και την παχυσαρκία. Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση θέτοντας ως βασικό της στόχο την προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο και την προώθηση ενός νέου τρόπου ζωής με επίκεντρο την υγεία […]