Ασφαλή παιδικά προϊόντα στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά οι ενστάσεις από τα κράτη μέλη ως προς την υποχρεωτική “made-in” απαίτηση επισήμανσης θα μπορούσε να καθυστερήσει τις μεταρρυθμίσεις.