Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: προστατεύοντας τομείς καίριας σημασίας

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν νέους κανόνες για να διασφαλίσουν πως εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καίριας σημασίας τομείς, όπως η ενέργεια και η ιατρική περίθαλψη, θα διασφαλίσουν τις ΤΠ υποδομές τους και θα δίνουν πλήρη αναφορά για τις επιθέσεις που δέχονται