Δια του τάφου, η Ανάστασις και το Ελλήνων Πάσχα, του Μιχάλη Καβουκλή

Μ. Παρασκευή πρωί. Η Ακολουθία των Βασιλικών Ωρών και μετά ο Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου με την Τελετή της Αποκαθηλώσεως… σε κάθε εκκλησιά της Ορθοδοξίας όταν ακούγεται το “Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ” ο ιερέας αποκαθηλώνει το ξύλινο Σώμα του Χριστού από τον Τϊμιο Σταυρό, οδεύει προς το Ιερό Βήμα και μετά από λίγο εξέρχεται με […]