Πώς το ευρωπαϊκό εξάμηνο και οι εθνικοί προυπολογισμοί

Δημοσιεύθηκε

Στην αρχή υπήρχε η Ευρωζώνη. Από μέλη και πιθανά μέλη αναμενόταν μείωση του κυβερνητικού τους ελλείμματος σε 3% του ΕγχΠ και του επιπέδου του δημόσιου χρέους σε 60%. Έτσι θα εξασφαλιζόταν ο περιορισμός κρίσεων και η σταθερότητα. Καλώς μέχρι στιγμής. Αλλά το 2008 ξέσπασε κρίση. Πολλά Κράτη μέλη ομολογούν ότι δεν ακολούθησαν τελικά τους κανόνες. Η κρίση είχε πολλές αιτίες αλλά το πρόβλημα ήταν ότι όλες οι χώρες έκαναν μόνες τους λογαριασμούς τους, σε απομόνωση. Έτσι το 2010, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε νέα στρατηγική για ανάπτυξη, στόχος ήταν καλύτερος συντονισμός εθνικών πολιτικών στους τομείς προϋπολογισμού, ανάπτυξης και απασχόλησης.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα
άρθρα