Ευρωπαϊκή Ένωση-Αφρική: Μια συνεργασία για βιώσιμο μέλλον

Ευρωπαϊκή Ένωση-Αφρική: Μια συνεργασία για βιώσιμο μέλλον

Το βιώσιμο μέλλον και η λειτουργία σαν ίσοι εταίροι με την Αφρική είναι στρατηγική της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και η Αφρική πρέπει να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες. Η μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Αφρικής πρέπει να βλέπει με την προοπτική ότι οι δύο ηπείροι μπορούν να λειτουργούν ως ίσοι εταίροι. Με στόχο προς ένα ουδέτερο και βιώσιμο μέλλον θέματα όπως η μετανάστευση, η χρηστή διακυβέρνηση και η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί

Η κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής εγκρίθηκε το 2007 ως ο επίσημος δίαυλος για τις σχέσεις της ΕΕ με τις αφρικανικές χώρες. Η στρατηγική αυτή συμφωνήθηκε από την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και από χώρες της Αφρικής και της ΕΕ.

Τον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΥΕΔ εξέδωσαν την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια συνολική στρατηγική με την Αφρική». Στην ανακοίνωση προτείνεται η συνεργασία πάνω σε πέντε βασικές παγκόσμιες τάσεις:

  • Εταιρική σχέση για την πράσινη μετάβαση και την πρόσβαση στην ενέργεια
  • Εταιρική σχέση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Εταιρική σχέση για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας
  • Εταιρική σχέση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση
  • Εταιρική σχέση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα

Οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε μια αυξανόμενη δυναμική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής. Η εμβάθυνση της συνεργασίας στη βάση κοινών συμφερόντων και αξιών θα δώσει τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να επιτύχουν τους κοινούς στόχους τους. Και να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Οι προτάσεις περιγράφουν όχι μόνο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, αλλά και 10 σαφή σημεία δράσης ως βάση για μελλοντική συνεργασία

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Πως η έξυπνη ευεξία είναι η νέα παγκόσμια ιδέα- έρευνα του Facebook, Κατερίνα Σταματελοπούλου
Prev Πως η έξυπνη ευεξία είναι η νέα παγκόσμια ιδέα- έρευνα του Facebook
Next Σημαντικό βήμα για τον τουρισμό το πράσινο διαβατήριο- Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών
Σημαντικό βήμα για τον τουρισμό το πράσινο διαβατήριο- Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών