Έμφαση στη δια βίου μάθηση από το Erasmus+

Δημοσιεύθηκε

Πρόταση για τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας για ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων, από μαθητές μέχρι ενήλικους εκπαιδευόμενους. Με τη νέα χρηματοδότηση, οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ θα είναι σε θέση να αποκτήσουν δεξιότητες που τους προετοιμάζουν για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση και το κλίμα

<iframe allow=”autoplay;fullscreen” frameborder=”0″ src=”https://multimedia.europarl.europa.eu/el/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev?p_p_state=pop_up&lang=el&autoplay=on” width=”640″ height=”360″/>

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα
άρθρα