Στα ύψη η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα

Στα ύψη η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα

Η χρήση του διαδικτύου και η ραγδαία αύξηση στην Ελλάδα ήταν το αντικείμενο έρευνας της εταιρίας Focus Bari  με τίτλο Focus on Tech Life. Η χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες Η έρευνα έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις  σε αντιπροσωπευτικό Πανελλαδικό δείγμα 10.000 ατόμων ανά εξάμηνο. Έτσι καλύφθηκε ο συνολικός πληθυσμός της χώρας από 13 έως 74 ετών Τα αποτελέσματα […]