Χρειάζεται ισχυρή κλιματική δράση για αποφυγή ζοφερού σεναρίου

Η παγκόσμια υπερθέρμανση είναι μεγάλη απειλή για τη ζωή στη γη, ερευνούμε ποια αέρια συμβάλλουν περισσότερο στην αύξηση των θερμοκρασιών και τα κράτη που δημιουργούν τη μεγαλύτερη ρύπανση.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Δανείζεις τη φωνή σου, μοιράζεσαι την ιστορία του, από την ΕΕ και τη UNICEF
Next Στο γραφείο… με ατμόσφαιρα