Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση

@flickr.com

 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι υπερδιπλάσιο εκείνου των ενηλίκων (23,6% έναντι 9,5% τον Νοέμβριο του 2013), ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET). Το 2012, ΝΕΕΤ ήταν το 13,1% των νέων (προσωρινό στοιχείο), δηλαδή αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με τέσσερα έτη νωρίτερα. Αυτό ισοδυναμεί με άνοδο που υπερβαίνει το 20%. Η μακροχρόνια ανεργία των νέων ακολουθεί ανοδική πορεία, καθώς το 2012 πάνω από 32% των ανέργων κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι για περισσότερους από 12 μήνες.

Το 2014 πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του πληθυσμού της Ευρώπης και την αύξηση της απασχόλησης. Το παραπάνω ποσό θα συμπληρωθεί από εθνικούς πόρους. Το τελευταίο τεύχος του Social Agenda αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για την ένταξη και την απασχόληση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων. Πρόκειται για έναν συνδυασμό επειγόντων, εξαιρετικά στοχευμένων μέτρων για άμεση υποστήριξη των νέων, και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να αφιερώνουν τουλάχιστον 23,1% των πόρων της ΕΕ για τη συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η Εγγύηση για τη νεολαία, την οποία οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν σε ολόκληρη την ΕΕ, διέπεται από αυτή τη νέα προσέγγιση.

Published by

Editor-in-Chief

Με τη σημασία στο περιεχόμενο και την χρήσιμη πληροφορία, το flust.gr ασχολείται με ό,τι μπορεί να εμπνεύσει και να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες που το επιλέγουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας από όλο τον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, την κοινωνική ζωή και τους ανθρώπους με θετική διάθεση και έμπνευση!
Prev Η μουσική είναι μία επανάσταση για τους Riverbed και το άλμπουμ τους “Face of Reality”
Next Νέα σεζόν χαράς, της Εμμανουέλας Κόκκαλη