Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως για τον έκτακτο μηχανισμό μετεγκατάστασης

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την απραξία των κρατών μελών και τάσσονται υπέρ του μηχανισμού της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση επιπλέον 120.000 αιτούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Φίλεψε τους από την Aegean
Next Αστρολογικές προβλέψεις|21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015, από τον Πέρρη Κρητικό