Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για πρόσβαση σε δικηγόρο

criminal-rights

Κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω από 8 εκατομμύρια ποινικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να κατοχυρώσει στην πράξη το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε σε μια σειρά προτάσεων, που έχουν όλες πλέον εγκριθεί, και οι οποίες στοχεύουν να κατοχυρώσουν το ελάχιστο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα κατοχυρωθούν στην πράξη τα έξης δικαιώματα που θα είναι ίδια σε όλες τις χώρες:

Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο από το πρώτο στάδιο της αστυνομικής ανάκρισης και καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, επιτρέποντας επαρκή αριθμό εμπιστευτικών συναντήσεων με τον δικηγόρο προκειμένου ο ύποπτος να μπορεί να ασκεί ουσιαστικά το δικαίωμα υπεράσπισής του,παρέχοντας τη δυνατότητα στον δικηγόρο να συμμετέχει ενεργά στην ανάκριση, διασφαλίζοντας ότι, όταν ένας ύποπτος συλλαμβάνεται, ενημερώνεται κάποιος, όπως ένα συγγενικό πρόσωπο, και ότι δίνεται η δυνατότητα στον ύποπτο να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, επιτρέποντας στους υπόπτους που βρίσκονται στο εξωτερικό να επικοινωνούν με την προξενική αρχή της χώρας τους και να δέχονται επισκέψεις, παρέχοντας τη δυνατότητα στα άτομα για τα οποία έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να λαμβάνουν νομικές συμβουλές τόσο στη χώρα όπου έγινε η σύλληψη όσο και στη χώρα όπου εκδόθηκε το ένταλμα.

Αφότου δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν στην διάθεση τους τρία χρόνια για να μεταφέρουν την νομοθετική πράξη στο εθνικό τους δίκαιο ενώ μόλις τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ποινικές διαδικασίες κάθε χρόνο και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Published by

Editor-in-Chief

Με τη σημασία στο περιεχόμενο και την χρήσιμη πληροφορία, το flust.gr ασχολείται με ό,τι μπορεί να εμπνεύσει και να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες που το επιλέγουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας από όλο τον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, την κοινωνική ζωή και τους ανθρώπους με θετική διάθεση και έμπνευση!
Prev Black humor - Ο ρατσισμός δεν είναι αστεία υπόθεση, της Μαριλένας Καραφώτη
Next Η κυρία… του κυρίου