Τι άλλαξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων

Με το δείκτη ισότητας των φύλων στο 67,4 από τα 100, η ​​Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης μιας και από το 2005, η βαθμολογία της ΕΕ αυξήθηκε μόνο κατά 5,4 μονάδες και μόλις + 1,2 μονάδες από το 2015.

Σύμφωνα με την έρευνα  για τον δείκτη Gender Equality Index  η ΕΕ είναι πιο κοντά στην ισότητα των φύλων στους τομείς της υγείας (88,1 μονάδες) και των χρημάτων (80,4 μονάδες), ενώ οι ανισότητες των φύλων είναι ανησυχητικές στον τομέα της εξουσίας (51,9 μονάδες). Παρ’όλα αυτά, η βαθμολογία στον τομέα αυτό έχει βελτιωθεί περισσότερο από το 2005 (+ 13 μονάδες), σχεδόν κάθε κράτος μέλος.

Αν και η ΕΕ έχει κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, οι εξελίξεις είναι άνισες μεταξύ των κρατών μελών. Η Σουηδία (83,6 μονάδες) και η Δανία (77,5 βαθμοί) είναι σταθερά οι κοινωνίες με τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Η Ελλάδα (51,2 βαθμοί) και η Ουγγαρία (51,9 μονάδες) έχουν το μακρύτερο δρόμο. Η Ιταλία και η Κύπρος έχουν βελτιώσει τα περισσότερα (+ 13,8 μονάδες και + 10,4 μονάδες), ενώ η Λιθουανία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει σημειώσει πρόοδο στην ισότητα των φύλων από το 2005. Σε ορισμένους τομείς η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί, σταματήσει ή και υποχωρήσει.

Published by

Editor-in-Chief

Με τη σημασία στο περιεχόμενο και την χρήσιμη πληροφορία, το flust.gr ασχολείται με ό,τι μπορεί να εμπνεύσει και να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες που το επιλέγουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας από όλο τον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, την κοινωνική ζωή και τους ανθρώπους με θετική διάθεση και έμπνευση!
Prev Οι ευρωβουλευτές του ΕΚ θα ορίσουν αντιπροέδρους
Next Mona Lisa: Πέρα από το γυαλί στο Λούβρο