Συνέντευξη με τον Syed Kamall: ηγέτης μίας αυξανόμενης δύναμης;

Με την ομάδα ECR μεγαλύτερη και ανανεωμένη, ο ηγέτης της Syed Kamall ζητά πρακτική μεταρρύθμιση της ΕΕ και λιγότερη “ομφαλοσκόπηση”.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Τα φιλιά που θα θέλαμε
Next Νέο ρεκόρ για το twitter