Πώς το ευρωπαϊκό εξάμηνο και οι εθνικοί προυπολογισμοί

Στην αρχή υπήρχε η Ευρωζώνη. Από μέλη και πιθανά μέλη αναμενόταν μείωση του κυβερνητικού τους ελλείμματος σε 3% του ΕγχΠ και του επιπέδου του δημόσιου χρέους σε 60%. Έτσι θα εξασφαλιζόταν ο περιορισμός κρίσεων και η σταθερότητα. Καλώς μέχρι στιγμής. Αλλά το 2008 ξέσπασε κρίση. Πολλά Κράτη μέλη ομολογούν ότι δεν ακολούθησαν τελικά τους κανόνες. Η κρίση είχε πολλές αιτίες αλλά το πρόβλημα ήταν ότι όλες οι χώρες έκαναν μόνες τους λογαριασμούς τους, σε απομόνωση. Έτσι το 2010, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε νέα στρατηγική για ανάπτυξη, στόχος ήταν καλύτερος συντονισμός εθνικών πολιτικών στους τομείς προϋπολογισμού, ανάπτυξης και απασχόλησης.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Γαστρονομικό ταξίδι Ελλήνων και Τούρκων στην Λέρο, του Θεοχάρη Καρπαθάκη
Next Αλήθεια, ποιο είναι το δικό σου κίνητρο για να ξεκινήσεις δίαιτα; της Ευαγγελίας Ζευκιλή