Πολυγλωσσία: είναι ο ιστός της ευρωπαϊκής ταυτότητας

Οι ευρωβουλευτές έχουν το βασικό δικαίωμα να μιλούν στη γλώσσα τους, πώς όμως αποφεύγει το Κοινοβούλιο κακοφωνία που θυμίζει Βαβέλ; Όπως είπε ο Umberto Eco, “η γλώσσα της Ευρώπης είναι η μετάφραση”

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Sandwich Workshop, της Εμμανουέλας Κόκκαλη
Next Oscars 2015, του Νίκου Χατζηκάλφα