Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Κάθε χρόνο 21 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα του trafficking, μεταξύ των οποίων οι 800.000 άνθρωποι βρίσκονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

flust.gr
facebook.com/EPHellas

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ χορηγούν ελάχιστες άδειες παραμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αυτό προκύπτει από έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή, επ’ ευκαιρία της ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων, για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

«Είναι απαράδεκτο, ενώ οι άνθρωποι που γίνονται αντικείμενο εμπορίας μέσα και προς την ΕΕ εκτιμώνται κάθε χρόνο σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, να παρέχεται βοήθεια μόνο σε μερικές χιλιάδες θύματα», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. «Η εμπορία ανθρώπων, είτε αποκαλείται καταναγκαστική εργασία είτε σεξουαλική εκμετάλλευση, αποτελεί απεχθές έγκλημα και θα πρέπει να αναφέρεται με τη σωστή του ονομασία: σύγχρονη δουλεία. Η καταπολέμησή της αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για μένα και θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλα τα μέσα δράσης για να ενισχύσουμε την πρόληψη, την εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των θυμάτων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σταθερά προσηλωμένη στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως προκύπτει από την πρότασή της για νέα οδηγία της ΕΕ, που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2010. Εκτός από την εναρμόνιση των ουσιαστικών κανόνων ποινικού δικαίου, η νέα πρόταση εξασφαλίζει καλύτερη προστασία και συνδρομή στα θύματα και ενισχύει την πρόληψη του εγκλήματος. Στην οδηγία διατυπώνεται επίσης η αρχή της μη τιμωρίας των θυμάτων για εγκλήματα που έχουν αναγκαστεί να διαπράξουν ως άμεση συνέπεια του ότι υπόκεινται σε εμπορία ανθρώπων.

Στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για το trafficking

Published by

Editor-in-Chief

Με τη σημασία στο περιεχόμενο και την χρήσιμη πληροφορία, το flust.gr ασχολείται με ό,τι μπορεί να εμπνεύσει και να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες που το επιλέγουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας από όλο τον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, την κοινωνική ζωή και τους ανθρώπους με θετική διάθεση και έμπνευση!
Prev Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός και εκτός της ΕΕ
Next Τα κορίτσια φοράνε φορέματα... οι γυναίκες φοράνε gowns