Πέρα από τον καπιταλισμό, προς μια συμμετοχική οικονομία

Η Ευρώπη ηγείται μιας τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, σύμφωνα με τον Jeremy Rifkin. Όλα έχουν να κάνουν με το μοίρασμα, το διαδίκτυο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους νέους τρόπους μεταφοράς.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev II Buono, II Brutto, II Cattivo, του Νίκου Χατζηκάλφα
Next Ζάπινγκ: μια μικρή ολομέλεια με έντονες συζητήσεις